Artikelen

imagesU7C3SD0HDe Eerste Kamer heeft op 31 maart 2015 ingestemd met het wetsvoorstel om leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) te intgreren in passend onderwijs. De wet is op 1 augustus 2015 in werking gegaan. Met de invoering van de nieuwe wetgeving zijn de samenwerkingsverbanden per 1 januari 2016 verantwoordelijkheid voor de toewijzing van leerlingen naar lwoo en pro en de bijbehorende budgetten. Lees meer