Elke leerling heeft recht op passend onderwijs. Dit is niet exclusief voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes. Passend onderwijs gaat over goed onderwijs. Dat wil zeggen:
- Denken en handelen vanuit ontwikkelingskansen van leerlingen.
- Regulier wat kan, speciaal wat moet, op tijdelijke basis in effectieve samenwerkingsvormen tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs.
- Voor alle leerlingen de meest passende onderwijsvorm zoeken en vinden.
- Gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende onderwijspartners, maar ook met en van de verschillende ketenpartners vanuit de jeugdzorg en gemeenten.
- Uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid, kracht en participatie van leerling en ouders.
- Niet alles kan binnen het reguliere onderwijs. Een realistische kijk is en blijft nodig. Gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen blijven nodig voor een dekkend netwerk van onderwijsondersteuning.
- Het denken in perspectieven van en voor leerlingen leidt tot doelgerichte onderwijsarrangementen op maat. Hiervoor is geloof in eigenaarschap en groei van belang. Daarnaast is samenwerking buiten de grenzen van de eigen organisatie onmisbaar.

Er wordt in het voortgezet onderwijs veel over leerlingen gesproken, maar weinig met leerlingen inzake problemen en mogelijke oplossingen binnen de schoolcontext.
We gaan uit van eigenaarschap van leerlingen. Dit doen we middels ‘echte’ gesprekken met leerlingen. We gebruiken hun kennis en informatie bij het (samen) bepalen van de doelen, die een bijdrage aan een optimalere leerloopbaan leveren. Dus iedere leerling kan zijn eigen ontwikkelingsplan maken.

We maken verbinding tussen ‘ontwikkelingsgerichte’ begeleiding van leerlingen en de ‘zorgbegeleiding’ van leerlingen. We verbinden en integreren op schoolniveau alle vormen van ondersteuning.

Overzicht ondersteuning