Uitgangspunten van het samenwerkingsverband en het tijdelijk benutten van gespecialiseerde voorzieningen zijn:
- Het werken met tijdelijke arrangementen t.b.v. het reguliere onderwijs en t.b.v. de leerling (en ouders) met speciale ondersteuningsbehoeften.
- Het werken met (uitstroom-)perspectieven, aansluitend bij de drie wettelijke uitstroomperspectieven voor Voortgezet Speciaal Onderwijs: onderwijs, arbeid en dagbesteding.
- Samenwerken en afstemmen. Dit geldt zowel voor het samenwerken tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs, de samenwerking en afstemming tussen verschillende vormen van gespecialiseerd onderwijs als voor de samenwerking onderwijs-jeugdzorg.

Overzicht Speciaal Voortgezet Onderwijs Noord-Limburg