Alle aanvragen/post waarin persoonsgegevens van leerlingen vermeld staan dienen versleuteld aangeleverd te worden aan het samenwerkingsverband. Dit kan concreet door:

  • de documenten persoonlijk te overhandigen bij het secretariaat van het samenwerkingsverband (Wylrehofweg 11, Venlo); of
  • de documenten op een versleutelde (beveiligd met een wachtwoord) USB-stick aan te leveren, waarbij het samenwerkingsverband via een email de code krijgt toegestuurd; of
  • de documenten via een versleuteld PDF-document aan te leveren, het samenwerkingsverband krijgt via een aparte email de code toegestuurd.

Aanmelding voor scholen bij ondersteuningsloket SWV VO 31.01 Noord-Limburg
Aanmelding voor scholen binnen de regio Noord-Limburg POVO