Ondersteuningsloket: toelating tot gespecialiseerd onderwijs

Alle aanvragen/post waarin persoonsgegevens van leerlingen vermeld staan dienen versleuteld aangeleverd te worden aan het samenwerkingsverband. Dit kan concreet door:

  • de documenten persoonlijk te overhandigen bij het secretariaat van het samenwerkingsverband (Wylrehofweg 11, Venlo); of
  • de documenten op een versleutelde (beveiligd met een wachtwoord) USB-stick aan te leveren, waarbij het samenwerkingsverband via een email de code krijgt toegestuurd; of
  • de documenten via een versleuteld PDF-document aan te leveren, het samenwerkingsverband krijgt via een aparte email de code toegestuurd.

Het samenwerkingsverband VO 3101 passend onderwijs is verantwoordelijk voor passend onderwijs voor alle leerlingen in de VO-leeftijd van de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray (en de externe leerlingen, die ingeschreven staan op de reguliere VO-scholen).

Alle schoolbesturen en scholen participeren in dit samenwerkingsverband. Zij hebben samen een ondersteuningsplan opgesteld, dat beschrijft hoe de doelen van passend onderwijs gerealiseerd worden. Een belangrijk onderdeel vormt de procesgang, in het geval een leerling extra ondersteuning nodig heeft om succesvol aan het onderwijs deel te nemen en die de reguliere school niet of onvoldoende kan bieden in goede samenspraak met de ouders en de leerling. Voor dit laatste heeft het samenwerkingsverband een ondersteuningsloket ingericht. Een school kan dit ondersteuningsloket inschakelen, wanneer de school denkt dat er voor een leerling meer ondersteuning nodig is, dan zij zelf kunnen bieden. Deze notitie beschrijft het beleid m.b.t. extra en speciale ondersteuning inclusief de positie hierbinnen van het ondersteuningsloket.

Klik hier voor de volledige notitie