Programma-activiteitenplan 17-18

Programma's als uitwerking van het ondersteuningsplan 14-18 voor het schooljaar 17-18.

Dit activiteitenplan 17-18 is een beknopte uitwerking van de activiteiten, die binnen swvvo3101 worden uitgevoerd. Kader is het ondersteuningsplan 14-18, zoals dat door het bestuur is vastgesteld en is aangeboden aan de onderwijsinspectie. De diverse programma’s / activiteiten worden gefaciliteerd met de middelen van swv vo 3101, die ingezet worden om de gestelde doelen te realiseren. Deze middelen vallen binnen de (vastgestelde) begrotingen 2017 en 2018. Daarnaast presenteren we een aantal samenhangende activiteiten/programma’s, die grotendeels gefinancierd worden met reguliere middelen.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 26 oktober 2017.
Instemming door de OPR op 5 oktober 2017.

Download hier het volledige Programma-activiteitenplan 17-18

Bekijk hier ook het Programma-activiteitenplan 16-17

Bekijk hier ook het Programma-activiteitenplan 15-16

Voor de uitwerking op schoolniveau, zie bij Scholen.