Programma-activiteitenplan 16-17

Programma's als uitwerking van het ondersteuningsplan 14-18 voor het schooljaar 16-17.

Dit activiteitenplan 16-17 is een beknopte uitwerking van de activiteiten, die binnen swvvo3101 worden uitgevoerd. Kader is het ondersteuningsplan 14-18, zoals dat door het bestuur is vastgesteld en is aangeboden aan de onderwijsinspectie. De diverse programma’s / activiteiten worden gefaciliteerd met de middelen van swv vo 3101, die ingezet worden om de gestelde doelen te realiseren. Deze middelen vallen binnen de (vastgestelde) begroting 16-17. Daarnaast presenteren we een aantal samenhangende activiteiten/programma’s, die grotendeels gefinancierd worden uit andere projecten of met reguliere middelen.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 23 november 2016.
Instemming door de OPR op 15 december 2016.

Download hier het volledige Programma-activiteitenplan 16-17

Download hier het volledige Programma-activiteitenplan 15-16

Voor de uitwerking op schoolniveau, zie bij Scholen.