Programma-activiteitenplan 2018-2019

Programma's als uitwerking van het ondersteuningsplan 2018-2022 voor het schooljaar 2018-2019.

Dit activiteitenplan 2018-2019 is een beknopte uitwerking van de activiteiten, die binnen swvvo3101 worden uitgevoerd. Kader is het ondersteuningsplan 2018-2022, zoals dat door het bestuur is vastgesteld en is aangeboden aan de onderwijsinspectie. De diverse programma’s / activiteiten worden gefaciliteerd met de middelen van swv vo 3101, die ingezet worden om de gestelde doelen te realiseren. Deze middelen vallen binnen de (vastgestelde) begrotingen 2018 en 2019. Daarnaast presenteren we een aantal samenhangende activiteiten/programma’s, die grotendeels gefinancierd worden met reguliere middelen.

Bekijk het Programma-activiteitenplan 2018-2019

Bekijk het Programma-activiteitenplan 2017-2018

Bekijk het Programma-activiteitenplan 2016-2017

Bekijk het Programma-activiteitenplan 2015-2016

Voor de uitwerking op schoolniveau, zie bij Scholen.