Hoofdstuk 11   In contact met.....
Communicatie

De wet passend onderwijs bevat geen artikel waarin directe voorwaarden verbonden zijn aan de inrichting van de communicatie. Uit een aantal artikelen in de wet kan wel worden afgeleid dat in het nieuwe samenwerkingsverband passend onderwijs veel zorg en aandacht besteed moet worden aan de kwaliteit van de communicatie. In het bijzonder zal de aandacht gericht moeten worden op de positie van ouders en leraren.
Als het gaat om communicatie is dat niet alleen een verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband, maar ook van de schoolleiders van de deelnemende scholen. Het is de taak van het samenwerkingsverband de schoolleiders te voorzien van materialen en middelen, want bij de voorlichting aan de eigen leraren en ouders hebben zij een belangrijke taak.

Bekijk hier de volledige tekst