Hoofdstuk 3  De regio in beeld
Het samenwerkingsverband in de regio

In dit hoofdstuk geven we een cijfermatige indruk van de regio door de opsomming van de aantallen leerlingen, inclusief diegenen die nu vormen van gespecialiseerd onderwijs volgen. We geven allereerst een overzicht van de reguliere VO-scholen. Vervolgens hebben we drie gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen, die onder de wetgeving van het reguliere onderwijs vallen:
- Maasland, regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo
- ISK, internationale schakelklas voor leerlingen met andere taal en cultuur
- BZV: Bovenschoolse Zorg Voorziening, voor tijdelijke begeleiding van leerlingen, die het anders in het reguliere onderwijs niet redden. Deze leerlingen blijven ingeschreven op de reguliere school en komen niet afzonderlijk in dit overzicht terug. De gemiddelde bezettingsgraad is 35 à 40 leerlingen per jaar.

Vervolgens geven we een overzicht van de VSO scholen behorende tot cluster 3 en de VSO scholen behorende tot cluster 4. Tot slot een overzicht van DUO op basis van 1-10-2012, waarin een compact overzicht gegeven wordt van de leerlingenaantallen in vergelijking met landelijke gemiddelden.

Bekijk hier de volledige tekst