Hoofdstuk 9  Onderdeel van een netwerk
Relatie met gemeenten, instellingen jeugdhulp en overige partners

In dit hoofdstuk beschrijven we achtereenvolgens:
- de communicatie met de gemeenten in het kader van OOGO
- de samenwerking onderwijs-jeugdzorg
- de samenwerking met andere partners

Bekijk hier de volledige tekst
Bekijk hier geformaliseerd OOGO (bijlage 19)

Samenwerking onderwijs jeugdzorg: van curatief naar preventief
Het OOGO heeft de samenwerking onderwijs-jeugdzorg als prioriteit voor de afstemming tussen onderwijs en gemeenten gekozen. De uitwerking hiervan vergt concrete samenwerking op lokaal niveau binnen de regionale kaders.
Bekijk hier de toelichting op de samenwerking onderwijs-jeugdzorg
Bekijk hier de beknopte informatie in schema's