Hoofdstuk 6  Even uit de wind en weer terug
In dit hoofdstuk beschrijven we de gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen, binnen het kader van de wet VO, wat uitvoeriger, omdat dit extra voorzieningen zijn die doorhet voormalige swv vo (Noord-Limburg deels samen met de gemeenten ontwikkeld zijn. Deze voorzieningen zijn expliciet gericht op het (weer) laten instromen van de leerlingen binnen het reguliere voortgezet onderwijs.

Bekijk hier de volledige tekst
Bekijk hier het schoolondersteuningsprofiel BZV
Bekijk hier het jaarverslag 2012 BZV (bijlage 14)
Bekijk hier terugplaatsing vanuit JJI of Jeugdzorgplus (bijlage 15)
Bekijk hier verslag de leerling thuis (bijlage 16)