Hoofdstuk 5  Wanneer extra ondersteuning nodig is
Toewijzen van ondersteuning

In dit hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband, de wijze waarop de toewijzing van extra en gespecialiseerde onderwijsondersteuning plaatsvindt en een kort overzicht van de gespecialiseerde onderwijsondersteuningsvoorzieningen.

Bekijk hier de volledige tekst
Bekijk hier ondersteuningsteam
Bekijk hier jaarverslag zorgloket 2012-2013
Bekijk hier ondersteuningsloket
Bekijk hier afspraken over samenwerking REC 1 en 2