Het SWV in kengetallen

Leerlingenaantallen SWV VO 31.01 per 01-10-2013 van de reguliere VO-scholen, incl PRO.
(volgens de gegevens van alle schooladministraties)

School

totaal

pro

lwoo

Vmbo

excl. lwoo

Avo/

vwo

Lj3 vmbo

Lj4 vmbo

lgf

Blariacumcollege (1)

1675

322

641

712

251

198

146

Het Bouwens

1943

87

647

1209

216

225

21

Citaverde College

478

205

273

118

125

21

Dendron College

2145

104

878

1163

247

261

13

College Den Hulster

1982

182

602

1198

219

218

34

Raayland College

2460

121

199

894

1246

277

290

39

Valuascollege  (2) 

2442

218

711

1513

268

224

22

’t Wildveld (PRO)

223

223

Totaal

13348

344

1317

4646

7041

1596

1541

296

(1) Incl. Maasland regionale voorziening voor ondersteunend vmbo en havo (132 leerlingen).
(2) Incl. Internationale Schakel Klas (ISK). Deze telt 120 leerlingen.
Het totale leerlingenaantal loopt geleidelijk aan terug. Het aantal LWOO- en PRO-leerlingen is vrij constant gebleven. Het aantal LGF leerlingen is de laatste jaren gegroeid.

Woonplaats leerlingen gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen per 1-10-2011, 1-10-2012 en 1-10-2013.

 

woonplaats

maasland

1-10-11

maasland

1-10-12

maasland

1-10-13

ISK (valuas) 1-10-11

ISK (valuas)

1-10-12

ISK (valuas)

1-10-13

Venlo

58

57

58

71

43

65

Venray

16

15

14

9

10

9

Horst aan de maas

30

25

33

24

18

15

Peel en Maas

14

23

23

17

13

19

Overig

5

3

3

6

33

12

totaal

123

125

132

127

117

120

Ook hier is het leerlingenaantal redelijk stabiel gebleven. Voor Maasland komt dit door het beleid van het SWV VO. Voor de ISK-voorziening is dit afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen.


Leerlingenaantallen vso cluster 3  (1-10-11, 1-10-12 en 1-10-13)

VSO Vijverhof

1-10-11

VSO Vijverhof

1-10-12

VSO Vijverhof

1-10-13

VSO

Ulingshof

1-10-12

VSO

Ulingshof

1-10-13

VSO

Werkenrode

1-10-13

Venlo

72

71

68

0

3

18

Venray

16

20

19

2

4

8

Horst aan de Maas

25

21

26

2

2

8

Peel en Maas

26

30

25

1

3

5

Overig

13

10

12

?

?

236

Totaal

152

152

150

5

12

275

Ook de leerlingenaantallen van VSO REC-3 blijven redelijk stabiel. In het laatste jaar zien we een stijging bij Mytylschool Ulingshof. (lichamelijk en/of meervoudig gehandicapte leerlingen)

Woonplaats leerlingen voortgezet speciaal onderwijs per 1-10-2011,  1-10-2012 en 1-10-2013  cluster 4.

Woonplaats

VSO Velddijk

Venlo

(cluster 4)

1-10-11

VSO Velddijk

Venlo

(cluster 4)

1-10-12

VSO

Velddijk

Venlo

(cluster4)

1-10-13

VSO De Ortolaan

Heythuysen

(cluster 4)

1-10-11

VSO De Ortolaan

Heythuysen

(cluster 4)

1-10-12

VSO De

Ortolaan

Heythuysen

Cluster 4

1-10-13

VSO De Wijnberg

1-10-13

Venlo

155

155

173

4

1

1

14

Venray

45

43

39

1

1

1

7

Horst aan de Maas

48

47

39

5

8

5

2

Peel en Maas

29

27

20

13

13

14

3

Overig

50

53

55

217

246

125

20

totaal

327

325

326

240

269

146

46

Bij het VSO REC 4 zien we een flinke stijging. Terwijl het beleid was ingezet om deze aantallen zeker niet te laten groeien.