De regiogrens van het samenwerkingsverband is via een ministeriële regeling vastgesteld en loopt gelijk met de grenzen van de gemeenten Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo.

In deze gemeenten liggen 8 scholen voor regulier voortgezet onderwijs (inclusief praktijkonderwijs). In deze gemeenten liggen 4 scholen/afdelingen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Daarnaast liggen enkele scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs buiten deze regio, terwijl deze wel onderwijs aan een aantal leerlingen uit deze regio verzorgen. Het samenwerkingsverband telt ruim 14.000 leerlingen. Hieronder treft u een overzicht van de schoolbesturen, de scholen en hun leerlingenaantal op 1-10-2012.