Voor een goede dienstverlening is het zowel voor leerlingen en ouders, als voor het samenwerkingsverband van belang om voorkomende klachten snel in behandeling te nemen en op te lossen. Als u contact met ons opneemt en daarbij aangeeft dat u een klacht heeft over de dienstverlening van het samenwerkingsverband, dan zorgen wij ervoor dat uw klacht wordt behandeld en zo snel mogelijk opgelost. Is deze oplossing niet mogelijk, of bent u niet tevreden over het resultaat, dan volgt een nader onderzoek.
We wijzen er nadrukkelijk op dat u zich voor klachten over een school direct dient te wenden tot de klachtencommissie van de school of het schoolbestuur. 

Kijk hier voor een Beknopte samenvatting klachtenprocedure Samenwerkingsverband VO-VSO