jaarverslag2018 vierkant

Jaarverslag en jaarrekening 2018 vastgesteld

Het jaarverslag beschrijft welke activiteiten schoolbesturen en het samenwerkingsverband…

Aanvraag subsidie Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs ingediend

Voor de periode 2019 – 2022 is door minister Slob 56 miljoen euro beschikbaar gesteld…

Het Ondersteuningsplan 2019 - 2023 is vastgesteld

Het nieuwe Ondersteuningsplan 2019 - 2023 is vastgesteld en gaat in per 1 augustus 2019.…
AVG

Aanlevering post met persoonsgegevens van leerlingen

Naar aanleiding van de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevens-bescherming)…
Logo Inspectie

Inspectie tevreden over SWVVO3101

In de maand juli 2017 bezocht de Inspectie in het kader van het vierjaarlijkse onderzoek…
Animatie passend onderwijs

Animatiefilmpje: passend onderwijs in 3 minuten

Uitleg in 3 minuten over wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor…