AVG

Naar aanleiding van de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevens-
bescherming)  vragen wij u alle aanvragen/post met persoonsgegevens van leerlingen (denk aan aanvragen t.b.v. het ondersteuningsloket) versleuteld aan te leveren.Dit kan concreet door:
- de documenten persoonlijk te overhandigen bij het secretariaat van het samenwerkingsverband (Wylrehofweg 11, Venlo); of
- de documenten op een versleutelde (beveiligd met een wachtwoord) USB-stick aan te leveren, waarbij het samenwerkingsverband via een email de code krijgt toegestuurd; of
- de documenten via een versleuteld PDF-document aan te leveren, het samenwerkingsverband krijgt via een aparte email de code toegestuurd.

Bovenstaande werkwijze hanteren wij enkel in deze overgangsfase, wij zijn druk bezig om een beveiligde omgeving in te richten waarin de documenten in de toekomst aangeleverd kunnen worden. Wanneer we deze overstap maken, krijgt u wederom bericht van het samenwerkingsverband.