Voor de periode 2019 – 2022 is door minister Slob 56 miljoen euro beschikbaar gesteld voor begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Deze middelen worden via een subsidieregeling beschikbaar gesteld. De subsidie, die de samenwerkingsverbanden voor eind maart 2019 moesten aanvragen, is bedoeld voor de extra ondersteuning van begaafde leerlingen naast het reguliere aanbod.
De Samenwerkingsverbanden PO 3101 en VO 3101 streven er beiden naar dat scholen in de regio Noord-Limburg een dekkend netwerk hebben t.b.v. hoogbegaafde leerlingen. De algemene doelstelling van passend onderwijs is immers het verzorgen van een passend programma dat recht doet aan de ontwikkeling en talenten van álle kinderen. Voor een groot deel van deze leerlingen kan de ondersteuningsvraag vanuit de basisondersteuning op school beantwoord worden. 

>> Open De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 7 december 2018

De subsidieaanvraag is inmiddels ingediend bij de beoordelingscommissie. Na binnenkomst van de aanvraag geldt een behandeltermijn van 13 weken. Wanneer uitsluitsel is over de subsidie toekenning, naar verwachting rond 1 juli, informeren we u natuurlijk.