Artikelen

Gezien de corona-pandemie hebben we helaas het besluit moeten nemen om de conferentie die gepland stond op 15 oktober a.s. te annuleren. Het samenbrengen van veel mensen uit verschillende (onderwijs)organisaties in combinatie met de ontwikkelingen rondom COVID-19, vinden wij een te groot risico.

Het doel van de conferentie was m.n. het delen van de ontwikkelingen van passend onderwijs in onze regio. We zullen de inhoud van de conferentie (de presentaties van de verschillende projecten en ontwikkelingen) tijdens de bijeenkomsten van de verschillende interne gremia van het SWVVO3101 gedurende de loop van dit schooljaar delen.

Wij hebben het voornemen om aankomend kalenderjaar weer in de vorm van een conferentie de gezamenlijke visie en ambitie van het SWVVO3101 en de ontwikkelingen van passend onderwijs in onze regio te presenteren. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u hierover.