Extra Ondersteuning Thuisnabij (EOT)

Wanneer de basisondersteuning onvoldoende is voor het succesvolle verloop van de onderwijsontwikkeling van een leerling, dan is extra ondersteuning noodzakelijk. Hiervoor is er in het SWVVO3101 extra ondersteuning Thuisnabij.
Extra ondersteuning Thuisnabij zijn arrangementen/klassen binnen de kaders van het reguliere VO. Het doel van deze extra ondersteuning is dat de leerlingen die in potentie regulier onderwijs kunnen volgen, zich zodanig ontwikkelen, dat ze kunnen instappen in of terugkeren naar de reguliere groep. Daarnaast bestaat de doelgroep uit leerlingen die in de reguliere school dreigen uit te vallen of uitvallen. Na instap of terugkeer in het reguliere onderwijsproces kan nazorg vanuit het arrangement - indien noodzakelijk - geboden worden.

Hier vindt u binnenkort meer informatie over de Extra Ondersteuning Thuisnabij van de verschillende scholen.