Passend onderwijs voor elke leerling

Passend onderwijs draagt zorg voor een goede onderwijsplek voor iedereen. Passend onderwijs organiseert ook onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en dat zo thuisnabij mogelijk. Dat kan op veel manieren. Bijvoorbeeld door extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. We gaan steeds uit van de ontwikkeling van de leerling.
In deze animatie wordt kort uitgelegd hoe passend onderwijs werkt.

 

Klik hier om het animatiefilmpje te bekijken

Ondersteuningsprofielen van alle scholen in het samenwerkingsverband

Klik hier om het overzicht van de ondersteuningsprofielen van alle scholen in het samenwerkingsverband te openen