Samenwerking met ouders

Ouders worden gezien als partners bij het vormgeven van de schoolloopbaan van hun kind (leerling). Dit uitgangspunt doet een groot appèl op het communiceren en handelen van de scholen. De daadwerkelijke verantwoordelijkheid voor de communicatie met de ouders ligt bij de afzonderlijke scholen, die dit in hun schoolplan en schoolgids verder uitwerken. In het schoolondersteuningsprofiel van elke school staan ook de samenwerking en afstemming met de ouders benoemd.
Het samenwerkingsverband komt aan bod, zodra er mogelijk sprake is van zorgplicht en van extra ondersteuning voor de leerling binnen de school of via gespecialiseerde ondersteuning binnen het SWV. Daarnaast komen de belangen en de geformaliseerde inbreng van de ouders aan bod in de ondersteuningsplanraad.