Voortgezet Speciaal Onderwijs

Sommige leerlingen zijn aangewezen op gespecialiseerd onderwijs. Een leerarrangement biedt deze jongeren onvoldoende ondersteuning, zij zijn aangewezen op VSO.
Het VSO biedt een specifiek onderwijsaanbod dat afgestemd is op de pedagogisch-didactische onderwijs-ontwikkelbehoefte van de leerling. Het onderwijs wordt verzorgd door docenten met expertise gericht op de doelgroep. De ondersteuningsstructuur in het VSO biedt intensieve begeleiding op maat.
VSO-scholen stellen een plan met het ontwikkelperspectief (OPP) voor iedere leerling vast. Hierin staat hoe een leerling zijn ontwikkelmogelijkheden zo goed mogelijk kan benutten. Daarnaast beschrijft het hoe de school toewerkt naar een passend door- of uitstroomprofiel. Dat kan zijn:

  • een diploma halen; uitstroom naar werk
  • uitstroom naar arbeidsmatige
  • belevingsgerichte dagbesteding.

> Klik hier om het overzicht van de VSO-scholen in de regio SWVVO3101 te openen

> Klik hier om het overzicht van de VSO-scholen buiten de regio SVVO3101 te openen