Toelaatbaarheid tot gespecialiseerd onderwijs

Voor het bepalen van de toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het verlengen van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) VSO (en het bepalen van de toelaatbaarheid tot gespecialiseerde ondersteuningsvoorzieningen) heeft het samenwerkingsverband het Ondersteuningsloket ingericht. Het ondersteuningsloket geeft een deskundigenadvies af. Daarnaast vervult het Ondersteuningsloket wel eens een consultatieve functie.
Het Ondersteuningsloket wordt ingeschakeld door het ondersteuningsteam van de school wanneer de school stelt dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft om succesvol aan het onderwijsproces deel te nemen, dan de school kan bieden. Dit in goede samenspraak met de ouders en leerling.
De besprekingen vinden zoveel mogelijk op basis van consensus plaats. Het deskundigenadvies van de leden van het ondersteuningsloket wordt expliciet geformuleerd en vastgelegd. De directeur SWV bepaalt de toelaatbaarheid (via een TLV) tot een gespecialiseerde onderwijsvoorziening op basis van dit deskundigenadvies.
De leden van het ondersteuningsloket, het secretariaat alsmede de directeur SWV zijn gehouden aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).