Passend onderwijs en de ondersteuningsplanraad. Wat is dat?

Per 1 augustus 2014 is op alle scholen in Nederland passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs krijgen. Hiervoor gaan scholen met elkaar samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In het samenwerkingsverband werken alle reguliere en speciale scholen (cluster 3 en 4[1]) van het voortgezet onderwijs samen om te zorgen dat alle leerlingen in de regio Noord-Limburg het onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

De volgende scholen horen bij het samenwerkingsverband Noord-Limburg (SWV-VO 31.01):     

Het Bouwens in Panningen  (LVO)
Dendron College in Horst  (LVO)
Raayland College in Venray  (LVO)
College Den Hulster in Venlo  (OGVO)
Blariacum College in Venlo  (OGVO)
Valuas College in Venlo  (OGVO)
Citaverde College Horst  (CITAVERDE)
PrO Wildveld in Venlo  (OG Buitengewoon)
Impuls in Tegelen  (OG Buitengewoon/VSO Nrd-Limburg)
Ulingshof in Venlo  (OG Buitengewoon/VSO Nrd-Limburg)
Velddijk in Tegelen  (OG Buitengewoon/VSO Nrd-Limburg)
De Wijnberg in Venlo  (VSO Nrd-Limburg)

Elke school legt in het ‘schoolondersteuningsprofiel’ vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband beschrijft in het ‘ondersteuningsplan’ hoe de schoolbesturen van de scholen in de regio zorgen voor een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. In het ondersteuningsplan staan afspraken over:

  • - welke begeleiding iedere reguliere school biedt;
  • - welke kinderen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan;
  • - hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen worden verdeeld;
  • - wat de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften moet zijn;
  • - hoe ouders worden geïnformeerd over wat scholen kunnen betekenen voor kinderen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben.

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Daarin zitten 6 ouders en leerlingen en 6 personeelsleden. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (instemmingsrecht). Maar ook kan de ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.

De MR-leden van de scholen in het samenwerkingsverband vaardigen de leden van de ondersteuningsplanraad af. Wanneer er meer kandidaten dan zetels zijn, worden verkiezingen gehouden. De MR-leden kiezen dan de leden van de ondersteuningsplanraad.

Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen met opmerkingen en vragen terecht bij het mailadres van de OPR: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

[1] Cluster 3: scholen voor leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen en aan leerlingen die langdurig ziek zijn.

Cluster 4: scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke handicap en onderwijs aan kinderen in scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten.