Kengetallen

De leerlingenaantallen per reguliere VO-school vanaf 1 oktober 2017, 2018 en 2019

School   1-10-2017  1-10-2018  1-10-2019
Valuascollege (incl. ISK)  2589  2465  2041
College Den Hulster  1420  1424  1480
Blariacumcollege  1927  1904  1910
Het Bouwens 1510 1481 1446
Raayland College 1910 1701 1510
Raayland PrO 133 128 133
Dendron College 2045 1971 1941
Taalrijk EOA 43 37 26
Citaverde 472 447 426
Wildveld PrO 247 244 249
Totaal 12296 11802 11162

 

De deelnemersaantallen per VSO-school vanaf 1 oktober 2017, 2018 en 2019

VSO niet residentieel   TLV Cat L
TLV Cat M
TLV Cat H
 2017  2018  2019
 2017  2018  2019  2017  2018  2019
Wijnberg  0  0  5 0 0 0 0 0 0
Ulingshof  2  1 5 6 6 13 11 9
Impuls  134  130  132 2 0 0 11 11 8
Velddijk 128 114 98 0 0 0 0 0 0
Niet deelnemende VSO 114 122 116 13 9 10 10 6 7
Totaal 378 367 353 20 15 16 34 28 24

 

VSO residentieel   TLV Cat L TLV Cat M TLV Cat H
 2017  2018  2019
 2017  2018  2019  2017  2018  2019
Wijnberg  45  28  45 0 0 0 0 0 0
Ulingshof  0  0 0 6 0 0 0 0
Impuls  0  0  0 0 0 0 0 0 0
Velddijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet deelnemende VSO 13 13 11 2 1 0 1 0 0
Totaal 58 41 56 2 1 0 1 0

0

 

Totaal VSO  1-10-2017  1-10-2018   1-10-2019
TLV laag  378  367  353
TLV midden  20  15  16
TLV Hoog  34  28  24
TLV laag res 58 41 56
TLV midden res 2 1 0
TLV hoog res 1 0 0
Totaal 493 452 449