Samenstelling SWV

Het SWVVO3101 is één van de 75 samenwerkingsverbanden passend voortgezet onderwijs in Nederland. De regio van het SWVVO3101 Noord-Limburg omvat de gemeenten:

  • Horst aan de Maas
  • Peel en Maas
  • Venlo
  • Venray

Deze gemeenten tellen 8 scholen voor regulier voortgezet onderwijs (inclusief praktijkonderwijs), naast 4 scholen/afdelingen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Daarnaast zijn er een aantal scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs buiten deze regio, die onderwijs aan leerlingen uit deze regio verzorgen. Het SWVVO3101 heeft ruim 12.000 leerlingen in de VO-leeftijd. Dit leerlingenaantal zal naar verwachting de komende 5 jaren gemiddeld met 2,97% per jaar dalen. Bron: Scenariomodel VO van VOION, stand van 29-01-2019. 
De ondersteuning die de verschillende scholen bieden, komt later in dit plan uitgebreider aan bod en is tevens te vinden in de schoolondersteuningsprofielen van elke school.

Open het overzicht van de scholen in SWVO3101 met hun afdelingen