Visie SWV Noord-Limburg

Het doel van passend onderwijs in SWVVO3101 is het inrichten en verzorgen van thuisnabij passend onderwijs, dat mede zorg draagt voor een gezonde ontwikkeling en toeleidt naar een vervolgopleiding, arbeid, arbeidsmatige of belevingsgerichte dagbesteding. Passend onderwijs betekent dat het onderwijs voor iedere leerling past bij zijn of haar onderwijsbehoefte en ontwikkelmogelijkheden. Het is de ambitie om binnen het reguliere onderwijs en waar nodig in het speciaal onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren, waarbinnen ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Het SWV is er voor de leerlingen. Daartoe is een professioneel en lerend netwerk ingericht. Scholen en ouders ervaren ondersteuning, daar waar succes van leerlingen minder vanzelfsprekend is, om deze leerlingen passend onderwijs te bieden.
Het SWV gaat in gezamenlijkheid voor effectievere begeleiding in de lagere ondersteuningsniveaus (in het primaire proces en de reguliere schoolorganisatie), hierdoor zal de vraag naar speciale ondersteuning afnemen. We willen minderen ‘labelen’ en ‘indiceren’ en veel meer voorzien in het juiste onderwijs- en ontwikkelaanbod. Centraal hierbij staat talentontwikkeling en preventief interveniëren. Dit vergt een goede samenwerking tussen de scholen (inclusief speciaal onderwijs), met de ouders, het PO, jeugdhulp, de gemeenten, vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt.