De scholen van SWVVO3101

Het SWVVO3101 is één van de 75 samenwerkingsverbanden passend voortgezet onderwijs in Nederland. De regio van het SWVVO3101 Noord-Limburg omvat de gemeenten:

    • Horst aan de Maas
    • Peel en Maas
    • Venlo
    • Venray

Deze gemeenten tellen 8 scholen voor regulier voortgezet onderwijs (inclusief praktijkonderwijs), naast 4 scholen/afdelingen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Daarnaast zijn er een aantal scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs buiten deze regio, die onderwijs aan leerlingen uit deze regio verzorgen. Het SWVVO3101 heeft ruim 12.000 leerlingen in de VO-leeftijd. Dit leerlingenaantal zal naar verwachting de komende 5 jaren gemiddeld met 2,97% per jaar dalen.
Bron: Scenariomodel VO van VOION, stand van 29-01-2019.

Open het overzicht van de scholen van SWVVO3101 met hun afdelingen

Rapportage en plannen van de scholen
Jaarlijks vinden er visitatiegesprekken met de scholen plaats waarbij de rapportage van het voorgaande schooljaar en de plannen voor het lopende schooljaar besproken worden. De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportages en plannen.

Open Jaarverslag visitatiegesprekken 2019-2020